{"Name":"Trappan Bio","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":null},{"Name":"keywords","Content":null}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3Anull%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbiografer%2Fkungalv-trappan-bio%22%2C%22Label%22%3A%22Boka%20Direkt%22%2C%22Title%22%3A%22Boka%20Direkt%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbiografer%2Fkungalv-trappan-bio%22%2C%22Label%22%3A%22Boka%20Direkt%22%2C%22Title%22%3A%22Boka%20Direkt%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22K%C3%B6p%20v%C3%A5ra%20f%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22Url%22%3Anull%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%22c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956%22%2C%22MediaName%22%3A%22Trappan%20Bio%20F%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2F7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22K%C3%B6p%20v%C3%A5ra%20f%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22Url%22%3Anull%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%22c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956%22%2C%22MediaName%22%3A%22Trappan%20Bio%20F%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2F7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22K%C3%B6p%20v%C3%A5ra%20f%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22Url%22%3Anull%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%22c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956%22%2C%22MediaName%22%3A%22Trappan%20Bio%20F%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2F7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg%22%7D"},{"Key":"@advert","Value":"%7B%22Name%22%3A%22K%C3%B6p%20v%C3%A5ra%20f%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22Url%22%3Anull%2C%22ThumbnailGUID%22%3A%22c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956%22%2C%22MediaName%22%3A%22Trappan%20Bio%20F%C3%B6retagsbiljetter%22%2C%22MediaUrl%22%3A%22http%3A%2F%2Fcdn.incode.se%2Fcontent%2F7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"false"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2020-12-23T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Bio On Demand"},{"Key":"@season.message","Value":"Vi har valt att fortsätta köra \"Bio On Demand\". För mer info maila info@trappanbio.se eller ring till kontoret på 0303-10381. Mer information hittar ni på vårt Facebook-konto. https://www.facebook.com/trappanbio/ Våra ordinarie visningar hittar ni i Program-fliken i menyn."},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"https://bioseplus.se/webb/kungalv/"},{"Key":"@latitude","Value":"57.869786"},{"Key":"@longitude","Value":"11.984152"},{"Key":"@phone","Value":"0303-10381"},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"5"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"5"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"5"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"5"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"day"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"90"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"4"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Cp%3EVid%20fr%26aring%3Bgor%20%26auml%3Br%20du%20alltid%20v%26auml%3Blkommen%20att%20ringa%20oss%20p%26aring%3B%20Trappan%20Bio.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EDu%20kan%20%26auml%3Bven%20maila%20oss%2C%20s%26aring%3B%20h%26ouml%3Br%20vi%20av%20oss%20s%26aring%3B%20snart%20vi%20kan.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EObservera%20att%20det%20inte%20g%26aring%3Br%20att%20boka%20biljetter%20via%20mail.%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETelefon%3A%200303-10381%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EEmail%3A%20%3Ca%20href%3D%22mailto%3Ainfo%40trappanbio.se%22%3Einfo%40trappanbio.se%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%20(Ej%20biljettbokning)%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EAdress%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3ETrappgr%26auml%3Bnd%202%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKung%26auml%3Blv%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EKontor%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EFregatten%20Bio%20AB%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EBox%20101%2029%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E434%2022%20KUNGSBACKA%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EOrg.nr%3A%20556653-5448%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"https://www.facebook.com/trappanbio/"},{"Key":"Social.Twitter","Value":null},{"Key":"Social.Instagram","Value":"https://www.instagram.com/trappanbioikunglv/?hl=sv"}],"MenuItems":[{"Path":"https://bio.se/biografer/kungalv-trappan-bio","Label":"Boka Direkt","Title":"Boka Direkt"},{"Path":"https://bio.se/biografer/kungalv-trappan-bio","Label":"Boka Direkt","Title":"Boka Direkt"}],"Ads":[{"Name":"Köp våra företagsbiljetter","Url":null,"MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956","MediaName":"Trappan Bio Företagsbiljetter","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg"},{"Name":"Köp våra företagsbiljetter","Url":null,"MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956","MediaName":"Trappan Bio Företagsbiljetter","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg"},{"Name":"Köp våra företagsbiljetter","Url":null,"MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956","MediaName":"Trappan Bio Företagsbiljetter","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg"},{"Name":"Köp våra företagsbiljetter","Url":null,"MediaGUID":null,"ThumbnailGUID":"c1f1f187-1ba4-4218-9101-5f9dacd61956","MediaName":"Trappan Bio Företagsbiljetter","MediaUrl":"http://cdn.incode.se/content/7cc4bff6-8556-4ac6-8b4e-70c3f293ea92.jpg"}],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.0","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"180912"}